tr>
指導教授
吳坤熹(Quincy Wu)
 
博士生
99年級生
王惟綸 (Wei-Lun Wang)
 
研究生
94年級生
王彥翔 (Yan-Hsiang Wang) 吳菖育 (Chang-Yu Wu)
  
95年級生
張兢真 (Ching-Chen Zhang) 張文萍 (Wen-Ping Zhang) 陳柏州 (Po-Chou Chen)
王鍾逸 (Chung-Yi Wang) 
  
96年級生
王嘉裕 (Jia-Yu Wang) 林文仁 (Wen-Jen Lin) 蔡政霖 (Cheng-Lin Tsai )
顏汎嘉 (Fan-Jia Yen) 王筱婷 (Hsiao-Ting Wang) 
  
97年級生
賴韋立 (Wei-Li Lai) 潘韋勳 (Wei-Xun Pan) 陳韋霖 (Wei-Lin Chen )
唐瑋勵 (Wei-Li Tang) 李霓雅 (Ni -Ya Li ) 黃信富 (Shin-Fu Huang)98年級生
張豈嘉 (Kai-Jia Chang) 葉俊克 (Junn-Keh Yeh) 施創宏 (Chuang-Hung Shih)
呂冠達 (Kuan-Ta Lu) 陳麗雯 (Li-Wen Chen) 99年級生
鐘揮雄 (Hui-Hsiung Chung) 呂佳紋 (Chia-Wen Lu) 李書丞 (Shu-Cheng Li)
邱翰銓 (Han-Chuan Chiu) 陳鈺萍 (Yu-Ping Chen) 
     
100年級生
陳伯岡 (Po-Kang Chen) 王雅玲 (Ya-Ling Wang) 楊大威 (Da-Wei Yang)
賴意姍 (Yi-Shan Lai)    
     
101年級生
沈遠博 (Yuan-Po Shen) 蔡元泰 ((Yuan-Tai Tsai)  102年級生
方湘婷 (Hsiang-Ting Fang) 楊國呈 (Kuo-Cheng Yang)  
     
103年級生
李仲哲 (Chung-Che Li)    
     
104年級生
江俊杰 (Jun-Jie Jiang) 何家俞 (Jia-Yu He)  
     
105年級生
王琮閔 (Jun-Jie Jiang)  
     
專題生
97年級生

鍾揮雄 (Hui-Xiong Chung)

王文伶 (Wen-Ling Wang) 姚孜融 (Zi-Rong Yao)
蕭惟杰 (Wei-Jie Xiao) 易啟福 (Qi-Fu Yi) 張道遠 (Dao-Yuan Zhang)
   
98年級生
林洹緯 (Huan-Wei Lin) 陳伯岡 (Po-Kang Chen) 王佳稜 (Chia-Ling Wang)
王雅玲 (Ya-Ling Wang)  
   
99年級生
王俊祺 (Chun-Chi Wang) 徐定玲 (Ding-Ling Hsu) 方湘婷 (Hsiang-Ting Fang)
     
100年級生
竇皓民(Hao-Min Dou) 劉邦亨(bang-heng Liou) 李雅冬(Ya-Dong Li)
     
101年級生
季昭霆(Jau-Ting Ji) 曾文柏(Wen-Bo Tzeng) 王俊曜(Jiun-Yau Wang)
林禮安(Li-An Lin) 黃子祐(Tz-You Huang) 周正華(Jeng-Hua Jou)
何政穎(Hua-Ying He) 陳揚文(Yang-Bo Chen)  102年級生
陳奕君(Yi-Jun Chen) 陳怡安(Yi-An Chen) 賴原群(Yuan-Chiun Lai)
李東岳 (Dong-Yue Li)  
   
103年級生
陳冠筑(Guan-Ju Chen)    
   
104年級生
蔡韻茹(Yun-ju Tsai) 王詠瑜(Yung-Yu Wang) 林嘉緯(Jia-Wei Lin)
楊凱博 (Kai-Po Yang)  
 
   
   
105年級生
胡瑋哲(Yun-ju Tsai) 范均泓(Yung-Yu Wang) 吳怡蓓(Ye-Bei Wu)
陳思頴 (Sih Ying Chen)  
 
   
   
著作權所有 網路協定工程及應用研究實驗室。保留所有權利。
網管員:何曉倩